Toruń

Jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1233 roku[6]). W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Toruń był jednym z najbogatszych i jednym z czterech największych miast Królestwa Polskiego[7]miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadającym autonomiczne uprawnienia polityczne, w tym m.in. prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla[8]. Toruń uzyskał prawo składu w 1365 roku[9]. Obecnie szesnaste pod względem liczby ludności miasto w kraju (202 591 mieszkańców wg GUS z 31 grudnia 2016). Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczymkulturalnymnaukowymakademickim i turystycznym oraz węzłem drogowym i kolejowym.

Miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika.

W 1997 roku toruński średniowieczny zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 roku Toruń jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO.

źródło: Toruń, Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *